ÜYELİK KOŞULLARI 1. YEREL PLATFORM NEDİR? 1.1. Yerel Platform, bir yandan bünyesindeki editörlerle üye olduğu ajanslardan aldığı haberleri ziyaretçilerine sunarken, diğer yandan Türkiye'nin şehirlerinin, ilçelerinin, köy ve mahallelerinin, cadde ve sokaklarının haberlerinin Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Muhtarlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, Yayın Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşların basın birimi tarafından güncellendiği bir haber, bilgi platformudur. Haberlerin kurumlar tarafından güncellenmesinin amacı haberin topluma kaynağından, birinci elden doğru aktarılmasını sağlamaktır. 1.2. Yerel Platform bundan böyle www.yerelplatform.com olarak tanımlanacaktır. 1.3. www.yerelplatform.com'da haberlerin kısa bir bölümü yayınlanarak haberin devamının yer aldığı web sitesine link verilir. Bu durumda Türkiye'nin tüm şehir, ilçe, köy ve mahallelerinin kurumsal web siteleri www.yerelplatform.com üzerinden ziyaret edilmiş olur. 1.4 www.yerelplatform.com web sitesinde üye tarafından yayınlanan yazılı ve görsel haberlerin yasal sorumluluğu üyeye aittir. Üye, bunu bilerek ve kabul ederek üyelik oluşturur. 1.5. Üye, www.yerelplatform.com üzerinden yapacağı her türlü yayın, paylaşacağı yazılı ve görsel haber ve bilginin yasalara, mevzuata, yayın kurallarına uygun olacağını taaahhüt eder. 2. TELİF HAKKI 2.1. Üye, www.yerelplatform.com üzerinden yayınlayacağı yazılı ve görsel haberlerin tüm haklarının kendilerine ait olduğunu, Telif Hakkı, Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkı ve ilgili Kanun hükümleri gereğince yasal mevzuata uymayı kabul ve taahhüt eder. Yayınladıkları yazılı ve görsel haberlerin kendilerine ait olması gerekir. Üçüncü şahıslara ait haber ve bilginin yayınlanmasından doğacak hukuki sorumluluk üyeye aittir. 2.2. Üye, yazılı ve görsel haberleri www.yerelplatform.com'a yüklemekle, www.yerelplatform.com'un bu haberleri yayınlamasına izin vermiş sayılır. Üye, sayfasında yayınlanan yazılı ve görsel haberler, ziyaretçiler ve diğer yayıncılar tarafından kaynağını belirtmek koşuluyla paylaşılabilir, yayınlanabilir. 3. ÜYELİK SÜRESİ 3.1. Üye, yazılı ve görsel haberlerini www.yerelplatform.com'da ifade edilen üyelik koşullarını ihlal etmediği sürece yayınlar. 3.2. www.yerelplatform.com'un yayınına herhangi bir şekilde son verilmesi ya da siber saldırı, sabotaj, deprem, yangın, vb. mücbir sebeplerle yayınına devam edememesi veya etmemesi halinde üyelerin sayfaları otomatik olarak kapanır. Bu durumda üyeler www.yerelplatform.com'dan maddi ve manevi talep de bulunamaz. 4. ÜYENİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Üye, www.yerelplatform.com'dan yararlanırken Telif Hakkı, Yayıncılık kapsamında yer alan hukuki sorumluluk, ahlaka, adaba, mevzuata, bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 4.2. Üye, www.yerelplatform.com'a yüklediği yazılı ve görsel haberlerde pornografi ya da müstehcenlik, ırkçılık, kişi ya da grupları tahrik edici, itibar zedeleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan ibareler kullanamaz. Yazılarına eklediği görüntü ve benzeri materyalleri ilgili kişi ya da kuruluşun izni olmadan kullanamaz. Aksi takdirde bu ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk üyeye aittir ve üye, www.yerelplatform.com'un bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür. 4.3. Üye, internette ulaştığı bilgi, düşünce, yazılımların yanlış, eksik ya da yasalara aykırı olmasından, bilgisayar virüslerinin ve verilen bağlantıların verebileceği olası zararlardan www.yerelplatform.com'u hiçbir şekilde sorumlu tutamayacağını kabul ve taahhüt eder. 4.4. www.yerelplatform.com tarafından veya kendi isteği veya yasal mercilerin talebi ile sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı www.yerelplatform.com silip silmemekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 5. www.yerelplatform.com HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. www.yerelplatform.com kendisinden kaynaklanmayan teknik veya mücbir sebepler dışında üyeye gerekli desteği sunmayı taahhüt eder. 5.2. www.yerelplatform.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. 5.3. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı yazılı ve görsel haber ve bilginin www.yerelplatform.com'a yüklenmesi durumunda yükleyen üyenin üyeliği herhangi bir bildirim yapmaksızın tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Üye bunu bilmekte ve kabul etmektedir. 6. SÖZLEŞMENENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 6.1. Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede ve ön bilgilendirme formunda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 7. YETKİLİ MAHKEME ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 7.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 8. TEBLİGAT ADRESLERİ 8.1. Üye'nin www.yerelplatform.com'a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle www.yerelplatform.com'un üyenin kayıtlı e-mail adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-mail'in www.yerelplatform.com tarafından yollanmasından en geç 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.